Par Mums

Mēs esam Tavi jaunie gastroenteroloģijas kolēģi, kam vienmēr vari lūgt padomu gastroenteroloģijas prakses un zinātnes jautājumos, aicināt uz sadarbību, lai kopīgi realizētu kādu aizraujošu izglītības, zinātnes vai sociālo projektu vai vienkārši jauki patērzēt!

Latvijas Jauno Gastroenterologu biedrību (LJGB) dibinājām 2017. gada 28. aprīlī, lai kopīgiem izglītības, zinātnes, prakses un sociāliem sadarbības mērķiem apvienotu Latvijas jaunos gastroenterologus, gastroenteroloģijas rezidentus, citu specialitāšu ārstus, rezidentus un medicīnas studentus, kas savu turpmāko karjeru vēlas saistīt tieši ar gastroenteroloģijas jomu.

Bierības pamatmērķis ir veicināt draudzīgu, uz sadarbību orientētu vidi gastroenteroloģijas jomā Latvijā, vienlaicīgi attīstot:

  • Izglītību, zinātni un praksi gastroenteroloģijas jomā;
  • Sadarbību un informācijas apmaiņu starp medicīnas izglītības iestādēm, kas nodrošina gastroenteroloģijas apmācību, gastroenteroloģijas centriem, klīnikām un slimnīcām, ārstiem gastroenterologiem un citiem gastroenteroloģijas nozares profesionāļiem Latvijā un ārvalstīs
  • Sabiedrības izglītošanu gastroenteroloģijas jautājumos;
  • Atklātu komunikāciju, atbalstu, padomu un draudzīgu gaisotni kolēģu starpā.

Mūsu sauklis ir kolēģis kolēģim gastroenteroloģijā – izglītībā, zinātnē un praksē!

Pašlaik LJGB pārvaldē aktīvi darbojamies mēs – piecas mērķtiecīgas, entuziasma un ideālu vīziju vadītas jaunās ārstes, kas 2016. gada sanāca un palika kopā, lai pēc gada dibinātu LJGB:

  • Justīne Māliņa-Bambīte – RSU Internās medicīnas 3. gada rezidente, RSU Iekšķīgo slimību katedras pasniedzēja,
  • Vita Skuja – Ārste interniste, gastroenteroloģijas rezidente RAKUS, Capital Clinic Riga un V4, RSU Iekšķīgo slimību katedras pasniedzēja,
  • Elīna Vašuka – RSU Internās medicīnas 3.gada rezidente,
  • Lauma Dobelniece – RSU Internās medicīnas 3. gada rezidente,
  • Helēna Dauvarte – ārste, stažējas internajā medcīnā, gastroenteroloģijā Igaunijā

Priecāsimies arī par Tavu aktīvu līdzdalību LJGB!

Pievienojies mums arī Tu!

Aktualitātes un jaunumi no LJGB atrodami šeit: https://www.facebook.com/LatvijasJaunoGastroenterologubiedriba