Kļūt par biedru

LJGB var būt platforma Tavām iecerēm, sniedz vienādas iespējas visiem, piedāvā visiem pieejamas finanses un sniedz sabiedrisko labumu.

Tomēr, lai šo visu sasniegtu ir nepieciešama Tava aktīva līdzdalība!

Biedrs:

  • gastroenterologs vai hepatologs līdz pieciem gadiem pēc sertifikāta iegūšanas,
  • gastroenteroloģijas vai hepatoloģijas rezidents;

Veicinātājbiedrs:

  • medicīnas students,
  • persona ar ārsta grādu (beigusi medicīnas fakultāti),
  • gastroenterologs vai hepatologs piecus gadus pēc sertifikāta iegūšanas,
  • citas specialitātes sertificēts ārsts vai ārsts rezidents.

Saskaņā ar LJGB statūtiem, biedram ir balstiesības biedru sapulcē, iespēja tikt ievēlētam biedrības valdē, savukārt vecinātājbiedram šādu tiesību nav. Pārējās iespējas, tiesības un pienākumi biedriem un veicinātājbiedriem neatšķiras.

Lai kļūtu par biedru/veicinātājbiedru Tev:

1. Jāiepazīstas ar LJGB statūtiem. Biedrības statūtu aktuālo versiju LASI ŠEIT.
2. Jāaizpilda iesniegums biedra/veicinātājbiedra statusa iegūšanai. Iesniegumu LEJUPIELĀDĒ ŠEIT.
3. Jānomaksā biedra nauda 10 Eur apmērā uz biedrības bankas kontu, kā maksājuma mērķi norādot:

Biedra nauda Vārds, Uzvārds, gads par kuru apmaksa tiek veikta
Latvijas Jauno Gastroenterologu biedrība
Reģ. nr. 40008263951
Bankas konts: LV26HABA0551044752245

Aizpildītu un parakstītu iesniegumu, kā arī bankas apliecinājumu par biedra naudas nomaksu sūti uz info@ljgb.lv