Darbības virzieni

Dr. Vita Skuja
Izglītības virziens un semināru organizēšana

- "Iepazīsti klīniku!"

- Vadlīniju semināri

- "Kafija ar gastroenterologu"

- Vairāk par semināriem un to būtību lasi te.
Dr. Justīne Māliņa-Bambīte
Zinātnes atbalsta virziens

- Informācija par aktīvi noritošajiem pētījumiem gastroenteroloģijā, publikāciju iespējām

- Platforma domu biedru, projektu un palīgu atrašanai zinātniskiem projektiem gastroenteroloģijāDr. Helēna Dauvarte
Starptautiskās sadarbības un sociālais virziens

- Mācību braucieni un kongresi

- Sadarbība ar starptautiskajām gastroenteroloģijas oranizācijām

- "Pacientu dienas", sadarbība ar pacientu organizācijām

Dr. Elīna Vašuka
Sekretariāts un finanšu virziens

- Biedru sapulču un valdes sēžu organizēšana

- Grantu, finanšu pārvaldība
Dr. Lauma Dobelniece
Komunikācijas virziens

- Ziņas par konferencēm, kursiem, vasaras skolām gastroenteroloģijā

- Mājas lapa, e-pasts, Facebook jaunumi